info@butterflytravel.gr | Χατζηγιάννη Μέξη 9, Αθήνα, Ελλάδα | +302107227050

Πολιτικη Απορρητου

Πολιτικη Απορρητου

Η “Butterfly Agency” αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δικαιωμάτων των Χρηστών που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες αυτής. Το διαδίκτυο αποτελεί δυνητικά ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων η “Butterfly Agency” αναλαμβάνει τη δέσμευση για συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται το ασφαλές και ελεγχόμενο διαδικτυακό ‘σερφάρισμα’ των Χρηστών.

Η εν λόγω δήλωση περί απορρήτου ενδέχεται να υπόκεινται σε μελλοντική τροποποίηση προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς σε περίπτωση τροποποίησης ή επικαιροποίησής αυτών.

Οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους κανόνες που εφαρμόζει η εταιρία για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την παροχή ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών.

Η πολιτική απορρήτου έχει σκοπό να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη όταν επισκέπτεται τον ιστότοπό μας. Παρακάτω ακολουθούν γενικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις πληροφορίες σύμφωνα με τα άρθρα του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR).

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας παρατίθενται στο τέλος αυτής της πολιτικής απορρήτου. Αυτά ισχύουν για όλες τις επεξεργασίες δεδομένων που καθορίζονται σε αυτήν την πολιτική, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι στον ιστότοπο.

Η παρούσα δήλωση απορρήτου, η οποία είναι σύμφωνη με τους παραπάνω κανόνες προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιγράφει τις μεθόδους που εφαρμόζει η εταιρία για τη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των:

 • Χρηστών που συμβουλεύονται και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, και
 • Χρηστών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Χρήστες ενημερώνονται με την παρούσα δήλωση ότι τα προσωπικά τους δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από τη “Butterfly Agency” σύμφωνα με τις μεθόδους και για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω, δυνάμει των μεθόδων και σκοπών που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών συλλέγονται από τους Χρήστες, απευθείας δια της ηλεκτρονικής παροχής αυτών μέσω της συμπλήρωσης του εντύπου εγγραφής:

 • στην ιστοσελίδα ή
 • μέσω τηλεφώνου.

 

Τα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου κ.λπ. των Χρηστών, τα οποία είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επιλογής και αγοράς ναύλωσης σκάφους καθώς και για τους επιπρόσθετους σκοπούς που προβλέπονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Η συλλογή γίνεται μέσω των συστημάτων πληροφορικής και των διαδικασιών λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, κατά συνεκδοχή και ως αποτέλεσμα της χρήσης των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του διαδικτύου. Οι εν λόγω πληροφορίες, δεν συλλέγονται για να συσχετίζονται με καθορισμένους Χρήστες,· όμως, η φύση αυτών είναι τέτοια ώστε, ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας και της συσχέτισης τους με στοιχεία που κατέχονται από τρίτους, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση Χρηστών.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει:

 • IP διευθύνσεις ή ονόματα τομέων των ηλεκτρονικών υπολογιστών των Χρηστών που συνδέονται στην ιστοσελίδα,
 • τα URIs (Uniform Resource Identifier) των ζητούμενων μέσων,
 • η ώρα του αιτήματος,
 • η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για να υποβληθεί η αίτηση στο διακομιστή,
 • το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση,
 • ο κωδικός αριθμός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από το διακομιστή (επιτυχής, λανθασμένη κλπ) και
 • άλλες παράμετροι που σχετίζονται με τα λειτουργικά συστήματα των Χρηστών και τα αντίστοιχα περιβάλλοντα πληροφορικής.

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας καθώς και για την εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας αυτής. Τα δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την απόδοση ευθυνών σε περίπτωση τυχόν ηλεκτρονικών αδικημάτων σε βάρος της ιστοσελίδας.

Xρήση Cookies.

Τα cookies είναι πληροφορίες, που συχνά περιέχουν ένα ενιαίο, ανώνυμο αναγνωριστικό κωδικό (ID Code), ο οποίος αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από ένα διακομιστή web (web server) και ο οποίος στη συνέχεια αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του Χρήστη. Τα cookies εν συνεχεία ξαναδιαβάζονται και αναγνωρίζονται από την ιστοσελίδα που τα απέστειλε σε περίπτωση επόμενης σύνδεσης. Η “Butterfly Agency” μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύει και μερικές φορές να παρακολουθεί τα δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες, προκειμένου να παρέχει ακριβέστερες υπηρεσίες στους ίδιους τους Χρήστες.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω των cookies, αν υπάρχουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη “Butterfly Agency” είτε άμεσα είτε μέσω εταιριών που συνεργάζονται με αυτή, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απλούστερη, αμεσότερη και γρηγορότερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα και χρήση των υπηρεσιών, η ευκολότερη πλοήγηση των Χρηστών της ιστοσελίδας καθώς και χρήση για λόγους μάρκετινγκ που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Όλα τα δεδομένα των Χρηστών που δεν συλλέγονται για άμεση επικοινωνία από τους ίδιους τους Χρήστες, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας και δεν συσχετίζονται με μεμονωμένους Χρήστες.

Η λήψη των cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή από τους Χρήστες, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του πλοηγού (browser) τους· επίσης, μπορούν να αρνηθούν τη χρήση αυτών από την αρχή της συμβατικής σχέσης με τον ίδιο τρόπο.

Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία δια χειρός ή με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τέτοιων ώστε να εξασφαλίζεται -σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα επικοινωνούνται και συλλέγονται- η ασφάλεια των δεδομένων και η εμπιστευτικότητα, καθώς και η αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών της συλλογής τους.

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στην νόμιμη και λειτουργική έδρα της “Butterfly Agency” και στο σύμπλεγμα διακομιστών της “Butterfly Agency”, καθώς και στα γραφεία των μερών στα οποία δύνανται να γνωστοποιούνται τα δεδομένα.

Πέραν των ανωτέρω προδιαγραφών για τα δεδομένα πλοήγησης, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. για τη συλλογή δεδομένων, αποθήκευση και επεξεργασία αυτών για τους σκοπούς της δημιουργίας και διαχείρισης, σε επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο, της συμβατικής σχέσης που σχετίζεται με την παροχή της υπηρεσίας,
 2. για την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλεφώνου ή SMS που αφορά τη συμβατική σχέση, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών σχετικά με την πρόοδο αυτής,
 3. για τη συμμόρφωση με νομοθετικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις,
 4. για τη συλλογή δεδομένων, αποθήκευση και επεξεργασία αυτών για τους σκοπούς διεξαγωγής ανώνυμων ή/και συγκεντρωτικών στατιστικών αναλύσεων,
 5. για την αποστολή μέσω e-mail, εκτός εάν ο Χρήστης αρνηθεί, διαφημιστικού υλικού της “Butterfly Agency” για προϊόντα ή υπηρεσίες που ομοιάζουν ή σχετίζονται με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρονται στην ιστοσελίδα,
 6. για την αποστολή μέσω e-mail, τηλεφώνου, SMS ή MMS, με την επιφύλαξη του υπό 5. ανωτέρω και μόνο μετά την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Χρήστη, των καλύτερων προσφορών ταξιδιών αναψυχής και προσφορών για άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τη “Butterfly Agency” ή εμπορικούς της Συνεταίρους.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης αρνηθεί να παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα, δεν δύναται να λαμβάνει τις απαιτούμενες υπηρεσίες σε σχέση με τους σκοπούς που ορίζονται στα σημεία 1. και 2. του προηγούμενου Άρθρου. Επιπλέον, η “Butterfly Agency” ενδέχεται να μη μπορέσει να παρέχει την υπηρεσία με ορθό τρόπο και να τηρήσει τις συμβατικές τις υποχρεώσεις που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Για την επεξεργασία δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στα σημεία 1., 2., 3., 4. και 5. του προηγούμενου Άρθρου, δεν απαιτείται η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου.

Η “Butterfly Agency” μεριμνά ώστε να μη γνωστοποιούνται όλα τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχονται και επεξεργάζεται ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και το απόρρητο αυτών, καθώς και η αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά. Όλα τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται από τους Χρήστες μπορούν να γνωστοποιούνται, για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω, στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

 • Εργαζόμενοι της εταιρίας ή/και συνεργάτες που επικουρούν και παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη Διοίκηση, Προϊόντα, Νομικά Ζητήματα, Εξυπηρέτηση Χρηστών,
 • Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς και όσοι είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του δικτύου και του εξοπλισμού πληροφορικής και λογισµικού της εταιρίας,
 • Φορείς ναυλώσεων σκαφών και λοιπά πρόσωπα προς τα οποία η επικοινωνία δεδομένων είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,
 • Πρόσωπα των οποίων το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αναγνωρίζεται από νομικές διατάξεις ή αποφάσεις που εκδίδονται από αρμόδιες αρχές,
 • Πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται ή/και διορίζονται από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας δεδομένων για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών.

 

Απευθύνοντας ρητό έγγραφο αίτημα μέσω e-mail, ο Χρήστης δύναται επίσης να επιτύχει τη διόρθωση τυχόν εσφαλμένων ή ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή να επιτύχει την διαγραφή αυτών στον βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα cookies είναι απαραίτητα για τους συγκεκριμένους σκοπούς προστασίας των νόμιμων συμφερόντων μας και αυτών των τρίτων, σύμφωνα με την πρώτη φράση του άρθρου. 6 (1) (στ) GDPR.

Close